رویکرد جدید برای ساخت مدل‌های کامپیوتری جهت درک سیستم‌های پیچده مثل پیشرفت سرطان

دانشمندان برای درک اینکه سیستم‌های پیچیده مانند ترافیک، آب و هوا و پیشرفت سرطان چگونه کار می‌کنند مدل های کامپيوتری می‌سازند. یک رویکرد جدید برای ساخت چنین مدل‌هایی، همراه با پیشرفت‌های جدید در هوش مصنوعی، می‌تواند سرعت این روند را به طور چشمگیری افزایش دهد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/computer-modeling/4208743.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *