امید سه فعال مدنی هنگ‌کنگ به تجدیدنظر در احکام زندان شان

سه تن از فعالان جنبش دموکراسی هنگ کنگ که رهبری اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۴ را بر عهده داشتند در اعتراض به محکوميت زندان درخواست تجدیدنظر داده اند. اين افراد، هر يک به ۶ تا ۸ ماه زندان محکوم شده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hong-kong-student-dissidents/4209937.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *