استاد مطالعات امنیتی در دانشگاه تل آویو: مشکل توافق ایران نیست، مشکل حمایت از تروریستهاست

مایکل لیپین خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا که به اسرائیل سفر کرده با پرفسور اسحاق بن اسرائیل مدیر مطالعات امنیتی در دانشگاه تل آویو و رئیس سازمان فضانوردی اسرائیل درمورد توافق هسته ای ایران گفتگو کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/israel-/4214060.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *