استقبال بنگلادش و میانمار از بازگشت آوارگان همزمان با فرار عده دیگری از مسلمانان روهینگیا

بنگلادش و میانمار خود را برای بازگرداندن تدریجی مسلمانان روهینگیا که در ماه های اخیر از خشونت دولتی در میانمار گریخته و در بنگلادش پناه گرفته اند، آماده می کنند. با اینحال فرار مسلمانان روهینگیا از میانمار به بنگلادش همچنان ادامه دارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/myanmar-rohingya-repatriation/4213820.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *