بخشی از گفتگوی اختصاصی با نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل درباره ایران و برجام

نيكی هيلی، سفير آمریکا در سازمان ملل متحد در گفتگو با گرتا ون ساسترن همکار صدای آمریکا توافق هسته ای جامعه جهانی با ایران، موسوم به برجام را توافقی خطرناک برای منافع ملی آمریکا دانست.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/haley-greta-iran/4213532.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *