ژنرال بازنشسته اسرائیلی: چون دنبال کاهش تنش هستیم، توافق ایران را می خواهیم اما نه هر توافقی

مایکل لیپین خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا که به اسرائیل سفر کرده با ژنرال بازنشسته «یوسی کوپرواسر» که پیشتر ریاست تحقیقات در سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل را برعهده داشت درمورد موضع دولت ترامپ درقبال برنامه هسته ای ایران گفتگو کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/brigadier-general-yossi-kuperwasser-sot/4213533.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *