گزارش «دیده‌بان حقوق بشر» از «بدترین و بی سابقه ترین» کارنامه جمهوری اسلامی ایران

نهاد بین المللی دیده بان حقوق بشر در گزارشی که ساعاتی پیش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر ساخت، کارنامه حکومت در سال گذشته را بدترین و بی سابقه ترین کارنامه توصیف کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/human-rights-watch-on-iran/4213484.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *