گزارش معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم درباره ایران و کره شمالی

سیگال ماندل کر، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی روز چهارشنبه کمیته مالی سنا را از اقدامات قانونی دولت در مورد مبارزه با پولشویی و فعالیتهای غیرقانونی مالی و مبارزه با تامین مالی تروریسم کشورها و بازیگران غیر دولتی آگاه کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-treasury-on-iran/4213772.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *