گفتگوی اختصاصی با ژنرال بازنشسته «یوسی کوپرواسر» درباره نگاهی اسرائیل به توافق ایران

گفتگوی مایکل لیپین خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا با ژنرال بازنشسته یوسی کوپرواسر که پیشتر ریاست تحقیقات در سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل را برعهده داشت درباره ایران و توافق هسته ای.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/brigadier-general-yossi-kuperwasser-interview/4213506.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *