تلاش اتحادیه اروپا و نروژ برای احیای مذاکرات صلح خاورمیانه| تمرکز بر راه دو کشوری

اتحادیه اروپا و نروژ در تلاش برای احیای مذاکرات صلح خاورمیانه، روز چهارشنبه جلسه فوق العاده گروه اهدا کنندگان کمک های بین المللی به فلسطینی ها را در بروکسل برگزار کردند. این نشست بر راه هایی که بتوان راه حل دو کشوری را پیش برد تمرکز دارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/eu-norway-mideast/4233229.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *