حراج اثر نادر از پیکاسو؛ شاید پنجاه میلیون فروش برود

یک نقاشی نادرِ پیکاسو ماه آینده در حراجخانه ساتبی لندن به فروش گذاشته می شود. این اثر که «زنی با کلاه بره و لباس چهارخانه» نام دارد به «میوز طلایی» نیز شهرت دارد. پابلو پیکاسو آن را با الهام از ماری ترِز، معشوقه اش، در سال ۱۹۳۷ کشیده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hong-kong-picasso/4233258.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *