خط و نشان قوه قضائیه برای دختران معترض به حجاب اجباری

در حالیکه اعتراض نمادین به حجاب اجباری در شهر های بزرگ ایران همچنان ادامه دارد ، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در نخستین واکنشها نسبت به این اقدام شهروندان، آن را جرم خواندند.
گزارش شپول عباسی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/enghelab-street-girls/4233151.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *