ونزوئلا: ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین، حالا مواجه با بدترین بحران اقتصادی تاریخ

ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفت در جهان است و زمانی یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین بود. اما ، با گذشت حدود دو دهه از حاکمیت سوسیالیستی و سوءمدیریت در شرکت نفت دولتی، ونزوئلا اکنون شاهد بدترین بحران اقتصادی در تاریخ خود است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/venezuela-hunger-crisis/4232909.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *