چند فناوری جدید که می تواند در موسیقی تحول ایجاد کند

فناوری هایی که اجازه می دهد نوازندگان صدای ابزار مختلف موسیقی را کنترل کنند در نمایشگاه تجاری انجمن ملی بازرگانان موسیقی در کالیفرنیا به نمایش گذاشته شد. فناوری هایی که تحولی در هنر موسیقی و صنعت ساخت ابزار آن است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/technology-music-namm/4233240.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *