آیا ایران، روسیه و ترکیه فرصت کمک رسانی به مردم در مناطق جنگزده سوریه را فراهم می کنند؟

یکی از مقامات سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه از تهران، مسکو و آنکارا خواست به کاروانهای امداد رسان بین المللی این فرصت داده شود تا کالاهای مورد نیاز مردم محاصره شده در مناطق جنگ زده سوریه را به آنها برسانند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mideast-crisis-syria-aid/4234873.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *