روایت آتنا دائمی، فعال مدنی از ضرب و جرح توسط ماموران زندان

در ایران، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، دو فعال مدنی محکوم به حبس های طولانی که هفته پیش پس از مواجه شدن با ضرب و شتم ماموران زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند، ضمن اعتراض به انتقالشان به زندانی که به جرائم عمومی مرتبط است، اعتراض کرده و خواستار بازگشت به زندان اوین
شده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/atena-daemi/4234536.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *