سیاست جذب سرباز توسط طالبان از کودکان افغان

در سال ۲۰۱۵، گروه ستیزه جوی دولت اسلامی یا داعش، با اعلام تشکیل دولت اسلامی ولایت خراسان که مرکزِ قدرتش شرق افغانستان بود فصل جدیدی را برای پاکستان و افغانستان گشود. دولت اسلامی ولایت خراسان نیروهایش را از ساکنان محلی و حتی کودکان جذب می کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/afghanistan-is-kids/4234901.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *