مادران حامله مراقب وزن‌شان نباشند، نوزاد سنگین وزن به دنیا می‌آورند

نتیجه یک پژوهش که به تازگی در جاما، مجله جامعه پزشکی آمریکا منتشر شده است،نشان می دهد که افزایش وزن در ماه های نخست حاملگی، احتمال تولد نوزاد سنگین وزن را افزایش می دهد. آکادمی آمریکایی متخصصان اطفال می گوید وزن اضافی نوزاد احتمال خطر حین زایمان و بیماری های آینده را افزایش می دهد. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4234574.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *