جزئیاتی از تحریم جدید آمریکا علیه حزب الله لبنان در گزارش گیتا آرین

در تلاشی برای کاهش نفوذ خارجی جمهوری اسلامی ایران امروز دولت ترامپ اعلام کرد تحریمهای جدیدی علیه شبکه مالی حزب الله لبنان برقرار می کند. گزارش گیتا آرین
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/guita-arian/4236588.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *