چرا تحریم حزب‌الله اهمیت دارد؛ گفتگو با تحلیلگر مسائل حزب الله لبنان در بنیاد دفاع از دموکراسیها

دولت ایالات متحده در اقدامی جهت مقابله با فعالیت‌ها و نفوذ ایران در منطقه و جهان، تحریم‌های جدیدی را علیه شبکه مالی گروه شبه نظامی حزب الله لبنان اعمال کرد. طونی بدران، تحلیلگر مسائل حزب الله لبنان در بنیاد دفاع از دموکراسیها در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا به اهمیت این اقدام واشنگتن اشاره کرد.

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *