ادامه مذاکرات بازنگری در پیمان نفتا

وزرای خارجه آمریکا، مکزیک و کانادا در چارچوب ادامه مذاکرات بازنگری در پیمان تجارت آزاد بین سه کشور موسوم به نفتا روز جمعه در مکزیک دیدار کردند. گزارش فرهاد پولادی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/tillerson-mexico-immigration-russia/4237632.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *