روز جهانی سرطان و آخرین پیشرفتهای پزشکی

فردا چهارم فوریه، پانزدهم بهمن، روز جهانی سرطان است. در آستانه این روز، پژوهشگران دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا می گویند، به عرضه عمومی کنسر سیک نوعی آزمایش خون که قادر به تشخیص ۸ سرطان بسیار مهاجم در مراحل ابتدایی است، نزدیک شده اند.

[[2SHOT]]

همکارم دکتر شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4237740.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *