رییس جمهور افغانستان: درهای مذاکره بر روی عاملان تراژدی های اخیر کابل بسته است

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان امروز مذاکره با شبه نظامیانی را که برای پذیرفتن صلح آمادگی داشته باشند ممکن دانست، اما گفت در به روی آنهائی که موجب بروز تراژدیهائی نظیر آنچه که در چند روز گذشته در کابل رخ داد، بسته است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/afghanistan-president/4237720.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *