نظر بینندگان برنامه روی خط: توزیع ناعادلانه ثروت در ایران

توزیع نا عادلانه ثروت در ایران، به رغم وجود منابع طبیعی گران بها، از جمله موضوع هائی بود که دیشب در برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا توسط بینندگان در تماس های تلفنی و اینترنتی با این برنامه مطرح شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/st-callers/4237710.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *