درگیری دراویش گنابادی با نیروهای امنیتی

دراويش گنابادی در محله پاسداران تهران با نیروهای امنیتی و لباس شخصی که مقابل منزل نورعلی تابنده گرد آمده بودند، درگیر شدند. وبسایت مجذوبان نور، پايگاه خبری دراويش گنابادی گزارش داده است که دراویش تا بازگرداندن كامل آرامش به خیابان گلستان هفتم در تهران همچنان در محل حاضر بودند. گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-darvish-protest/4238602.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *