قتل سنبل، خواننده و بازیگر زن پاکستانی

يک خواننده و بازيگر زن پاکستانی روز شنبه در اثر تيراندازی سه مرد مسلح به قتل رسيد. اين چندمين بار است که يک زن هنرمند در پاکستان در چنین حملاتی به قتل می رسد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/pakistan-woman-killed/4238599.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *