پاپ فرانسیس برای صلح دعا می کند

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، از کاتولیک ها و دیگر پیروان ادیان مختلف در سراسر جهان دعوت کرد برای صلح دعا کنند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/pope-peace/4238600.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *