یمن و افزایش حملات به صنعا

بر اساس آخرين گزارش های رسيده از يمن، در حال حاضر کانون حمله های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر مراکز دولتی در صنعا، پايتخت آن کشور تمرکز دارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/yemen-fighting/4238453.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *