افزایش روستا‌های خالی از سکنه در صربستان

در طول چند دهه گذشته، رشد روزافزون مشکلات اقتصادی، ساکنان بسیاری از شهرها و روستاهای صربستان را برای یافتن شغل، مجبور به ترک محلِ سکونتشان کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/empty-village-of-villas/4239889.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *