فوریه، ماه توجه به بیماری‌های قلبی و راه‌های پیشگیری از آن در آمریکا

همزمان با آغاز ماه فوریه و رژه قرمز پوشان در آمریکا، سلامت قلب و راه های پیشگیری از حمله قلبی، به رسم هر سال، در مرکز توجه مقام های بهداشتی و فعالان مبارزه با بیماری ها قرار می گیرد.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4239473.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *