تلاش دختران افغان برای کنار زدن تابوها؛ کدنویسی بازیهای کامپیوتری

گروهی از دختران جوان افغانستان در ولایت هرات از پیشگامان شکستن سدهای سنتی در جامعه مردسالاری آن کشور شده اند. آنها اولین گروه زنان «کدنویس بازیهای کامپیوتری» هستند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hz-afghan-coding-/4241547.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *