نگاهی به مطبوعات: تحریمهای تازه دولت ترامپ علیه گروههای مورد حمایت ایران

تحریمهای تازه دولت ترامپ علیه گروه های مورد حمایت ایران در خاورمیانه، تولید انبوه پهپادهای مجهز به بمب هوشمند در ایران و احتمال موثر بودنِ تهدید های ترامپ برای اصلاح برجام از مطالبی است که در نشریات انگلیسی زبان مورد بررسی قرار گرفته است
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-/4241535.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *