چالش‌های جدی روبروی اتحادیه اروپا: از روسیه یاغی تا بیکاری و تهدید تروریسم

انبوهی از چالش ها و فشارها نظیر رشد اقتصادی کند، میزان بالا و مزمن بیکاری، افزایش عوامگرایی، موج فزاینده مهاجرت، تهدید تروریسم و یک روسیه یاغی گریبان اتحادیه اروپا را گرفته و چشم انداز آینده و ماهیت این بلوک ۲۸ عضوی کشورهای اروپایی را در ابهام فرو برده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/eu-outlook/4241557.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *