بازسازی یک آنتی بیوتیک قدیمی برای مقابله با ابرمیکروب‌‌های مرگبار

شرکت دارویی هلپر بای تراپوتیک در ایالت نیوهمپشایر، به تازگی موفق به بازسازی یک آنتی بیوتیک قدیمی و تبدیل آن به داروی موثری علیه سوپرباگ ها شده است. ابرمیکروب‌ یا سوپرباگ ها میکروب‌ هایی مرگبار و مقاوم به دارو هستند که علم امروز هنوز قادر به مقابله با آنها نیست.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/super-bug-antibiotics/4243188.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *