بعد از چهارماه آنگلا مرکل دولت ائتلافی تشکیل می‌دهد

آنگلا مرکل، صداعظم آلمان موفق شد یک دولت جدید ائتلافی تشکیل دهد. دولت جدید نمایندگان هر سه حزب عمده یعنی احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال دموکرات و سوسیال مسیحی را در بر می گیرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/bgermany-talks/4243179.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *