روایت دو دقیقه‌ای از آزمایش قوی‌ترین موشک جهان

اسپیس اکس قوی ترین موشک جهان را به فضای دور دست زمین پرتاب کرد. این جدید ترین تلاش این شرکت خصوصی هوا فضانوردی آمریکا برای حمل تجهیزات و نهایتا انسان به ماه و مریخ و کاهش هزینه سفرهای فضایی است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/space-x/4243193.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *