لبنان خواستار جلوگیری از ساختن دیوار مرزی اسرائیل در خاک خود شد

همزمان با ادامه تنش در مرزهایی خاکی و آبی لبنان و اسراییل، شورای عالی دفاع لبنان امروز چهارشنبه دستور جلوگیری از ساختن دیوار مرزی اسراییل در خاک لبنان را صادر کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/lebanon-israel/4243174.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *