گفتگوی صدای آمریکا با رئیس بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر درباره سه اعدام اخیر

دیده بان حقوق بشر می گوید در ایران تنها در ماه ژانویه سه مجرمی که در سن زیر هجده سالگی مرتکب جرم شده بودند اعدام شده اند. این در حالیستکه ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودکان است که صدور و اجرای احکام اعدام برای کودکان مجرم را منع می کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hrw-on-iran-execution/4243186.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *