۴۴ میلیون بیمار مبتلا به آلزایمر در جهان؛ روشی تجربی برای کاهش سرعت بیماری

حدود ۴۴ میلیون نفر در جهان مبتلا به بیماری آلزایمر هستند که هنوز درمانی برای آن پیدا نشده است. اما، به گزارش کوین ایناکس، خبرنگار صدای آمریکا، یک روش مداوای تجربی جدید ممکن است سرعت وخیم تر شدن این بیماری را کاهش دهد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/alzheimer-pacemaker/4242897.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *