استفاده مادران باردار از الکل ده برابر بیش از آنچه تصور می‌شد بر جنین تاثیر منفی دارد

نتیجه یک تحقیق مشترک که این هفته، در آخرین شماره جاما، مجله جامعه پزشکی آمریکا منتشر شد، نشان می دهد «ناهنجاری‌ های جنینی ناشی از نوشیدن الکل در دوران بارداری»، تقریبا ده بار شایع تر از میزانی است که پیش تر برآورد شده است. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4244555.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *