برف سنگین در پاریس؛ زیبایی شهر، سختی بی‌خانمان‌ها

در فرانسه، ریزش شدید برف، گرچه چهره ای زیبا و دیدنی به پاریس داده است، اما نگرانی هایی نیز در رابطه با بی خانمانان این شهر بوجود آورده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/france-iran-weather-homeless/4244557.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *