نگاهی به مطبوعات: تلاش‌های آمریکا و سرنوشت مبهم آمریکایی‌های زندانی در ایران

تلاش‌های آمریکا و سرنوشت مبهم آمریکایی‌های زندانی در ایران موضوع دو مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4244878.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *