همانندسازی صحرایی در عمان برای آماده سازی سفر به مریخ

دانشمندان برای رفتن به مریخ آماده می شوند. یکی از مکان هایی که برای آزمایش فناوری های فضایی انتخاب شده صحرایی خشک در عمان است که شباهت بسیاری به سطح مریخ دارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/tt-oman-mars/4244892.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *