ویدئو | گزارشگر وال استریت جورنال از پیغام ضمنی مقام جمهوری اسلامی به آمریکا می‌گوید

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/fassihi-sot/4244852.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *