گفتگوی صدای آمریکا با نویسنده ارشد وال استریت جورنال درباره گزارش پیشنهاد محرمانه آمریکا به ایران

فرناز فصیحی در گزارش خود در نشریه وال استریت جورنال خبر داده که آمریکا در وین به ایران برای مذاکره محرمانه پیشنهاد داده اما تهران هنوز جوابی نداده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/farnaz-fassihi/4244791.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *