استقبال ایرانیان از سایت فارسی مرکز مطالعات هولوکاست در اسرائیل

یَد وَشِم، مؤسسه مطالعات هولوکاست در اسرائیل می‌گوید کمپین آنلاین این مرکز برای ارتقاء آگاهی ایرانیان در مورد هولوکاست نتیجه مثبت داده است. مایکل لیپین خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در مصاحبه با دیوید سیلبرکلنگ تاریخ شناس ارشد «ید وشم»، نظر او را در مورد واکنش مردم ایران به سایت فارسی مرکز جویا شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/david-siberkland-interview/4247325.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *