بخشی از صفحه‌آخر/ روایت قتل افسران در ۲۲ بهمن در گرگان به نقل از همسر یکی از آنها

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/last-page-1-/4247221.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *