بخشی از صفحه‌آخر/ چقدر از خانه ها و ملک ها توسط آخوندها بعد از انقلاب بالا کشیده شد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/last-page-2-/4247225.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *