نقش اختلافات با همسایه ها در بحران آب در ایران

توافقات و اختلافات ایران در تقسیم منابع آبی مشترک با همسایگان، طرح تثبیت خاک، و ریشه یابی برای بحران ریزگردها، موضوع چهارمین سری از گزارش های بخش فارسی صدای آمریکا درباره بحران آب در ایران است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-water-crisis-part/4247037.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *