گفتگو با رئیس پژوهش بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها: اولویت ترامپ مقابله با نفوذ ایران در عراق و سوریه است

بنیاد دفاع از دموکراسیها امروز میزبان نشست کارشناسی بود زیر عنوان بن بست در سوریه: آمریکا در بین ترکیه و کردها. در این نشست «جاناتان شنزر» رئیس پژوهش بنیاد در حاشیه این نشست در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت اولویت آقای ترامپ مقابله با بسط گسترش نفوذ ایران در منطقه بویژه در عراق و سوریه است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/fdd-event-kurds-turkey/4247265.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *